Encouragement. About cost / Підбадьорення. Ціна

It’s more or less easy to help people with finances and any kind of physical help. It’s quite easy to give everything away to save somebody’s life. But it’s always harder to help people emotionally. Especially when it comes to encouragement in crisis situations like living in a war-zone/war-time… Encouragement is the most valuable help, the most desirable help, and it costs a lot, isn’t it? It costs a lot to encourage others, especially men… When they do ask you for the word of encouragement,  just say something nice even though it sounds like a dream. One day it will come true, and what is the most important: today it WILL encourage your interlocutor. We all do that, don’t we? And it seems like this works out:). P.S. Beside all my tries of encouragement, I always pray for these people for a few days (before others take my time, attention, my heart).

Це більш-менш легко допомогати людям  фінансово або у будь-який інший матеріально-фізичний спосіб. Досить легко можна віддати все, аби врятувати чиєсь життя. Але це завжди важче допомогати людям емоційно. Особливо, коли справа стосується підбадьорення у кризових ситуаціях як наприклад життя у воєнній зоні / воєнному часі… Підбадьорення є найдорожчою допомогою, найбільш бажанішою і необхідною, чи не так? Це коштує досить дорого – підбадьорення інших, особливо чоловіків … Коли вони звертаються (потребують) за словами підбадьорення, потрібно просто сказати щось хороше, хоча це може звучати як мрія. Одного разу воно обов’язково збудеться, а що найголовніше: сьогодні це слово стане життєвоважливим підбадьоренням для співрозмовника. Ми всі так робимо, чи не так? І часто це діє:). P.S. Крім всіх моїх спроб підбадьорення, я завжди молюся за цих людей протягом декількох днів (перед тим, як інші переймуть мій час, увагу, моє серце).

P.P.S. Пробачте, на українську мову я переклала свій текст через Google переклад (з незначними поправками). Але це досить непогано, правда?:)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply